Juridiska handlingar

Advokatbyrån Borgström hjälper dig, som privatperson eller företag, att upprätta de juridiska dokument - avtal, testamente m m - som du behöver för att du ska känna dig trygg med att det blir som du har tänkt dig. 

 

Tvistelösningar

Att bli indragen i en tvist kan vara påfrestande, tidskrävande och dyrt. Advokatbyrån Borgström analyserar situationen och ger dig kvalitativa råd om hur du bör agera. Advokatbyrån tillvaratar din rätt på bästa möjliga sätt och företräder dig som ombud i förhandlingarna.

Försvarsadvokat

Om du är misstänkt för ett brott och behöver en offentlig försvarare har du rätt att begära vilken advokat du vill. Se till att du har en engagerad och erfaren försvarsadvokat vid din sida redan vid det första polisförhöret.

 

Målsägandebiträde

Att bli utsatt för ett brott är en obehaglig upplevelse. Som brottsoffer kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som är med dig under hela rättsprocessen. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig att begära skadestånd från den misstänkte. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du har möjlighet att själv önska vilken advokat som ska vara ditt målsägandebiträde.  

Familjen

Tvister inom familjen där barn är involverade ställer särskilda krav på hanteringen. Hur tvisten blir löst har stor betydelse för hur barnen kommer att påverkas av situationen och hur de inblandades fortsatta kontakter kommer att utvecklas. Advokatbyrån Borgström har stor erfarenhet av att hantera de familjerättsliga tvisterna.  

LVU

Att med tvång bli fråntagen sitt barn är en oerhört ingripande åtgärd som kräver att socialnämnden kan presentera starka skäl för sitt agerande. Du är välkommen att kontakta advokatbyrån om du har frågor gällande LVU eller behöver hjälp i ett annat ärende som rör familjen.